BLOOMIA
Palautumisvalmennus

Palautumisvalmennus

Apua arjen haasteiden kanssa tasapainoiluun

Jos listaisit elämäsi tärkeimpiä asioita, kauanko menisi, ennen kuin mainitsisit itsesi? Palautumisvalmennuksen avulla otat tietoisia askelia ja saat käyttöösi konkreettisia keinoja kohti hyvinvointia, stressinhallintaa ja palautumista.

Hengähdyshetkiä® – palautumisvalmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta stressin säätelyssä sekä paremmassa palautumisessa kahta, rinnakkaista reittiä: valmennuksen työkalujen avulla (keskustellen, erilaisin harjoittein) sekä parasympaattista hermostoa aktivoivien rentoutus-, keskittymis-, hengitys- ja asentoharjoitusten avulla.

Palautumisvalmennuksen tavoite ei ole täysin stressitön elämä, sillä onhan stressireaktio keho-mielen välttämätön systeemi, joka antaa energiaa ja auttaa suoriutumaan. Mutta kuten kaikki tiedämme, liiallisena stressi sairastuttaa monin tavoin. Palautumisvalmennuksessa on paljolti kyse tasapainon hakemisesta (keho, mieli, tunne-elämä, työ, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet), omannäköisen elämän elämisestä ja voimien löytämisestä omannäköisen elämän elämiseen. Valmennukseen kuuluu olennaisesti myös valmennushetkien ulkopuolella tapahtuva harjoittelu.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos huomaat, että parempi palautuminen on juuri se juttu, mitä tarvitsisit nyt. Panostaminen omaan itseen kannattaa aina. Kun on itse paremmin tasapainossa, positiiviset vaikutukset läikkyvät varmasti myös kaikille ympärillä oleville.

Hengähdyshetkiä® -palautumisvalmennuksen hinnasto:

kolmen kerran kokonaisuus 270 €

viiden kerran kokonaisuus 450 €

Valmennuskerran kesto on 90 minuuttia. Valmennukset voidaan toteuttaa joko työtilallani Kurikassa tai etänä. Hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 %.

Palautumisvalmennus voi toimia ratkaisukeskeisenä työkaluna esimerkiksi terapian tai lääketieteellisen hoidon rinnalla, ei kuitenkaan koskaan näiden korvaajana.

Työnantaja! Tarjolla on myös työnohjauksellista palautumisvalmennusta, jota teen työn näkökulmasta, yhdistellen elementtejä sekä voimavarakeskeisen työnohjaajan työkalupakista että työ- ja organisaatiopsykologian opinnoistani. Yhdessä pohtimisen lisäksi työnohjauksellisessa palautumisvalmennuksessa tehdään hermostoa rauhoittavia harjoituksia.

 Työnohjauksellisessa palautumisvalmennuksessa keskitytään etsimään ja löytämään sopivia keinoja kenties horjuvan tai kadonneen tasapainon saavuttamiseksi elämän eri osa-alueilla tai asiakkaalle erityisiä haasteita aiheuttavassa tilanteessa. Kun tilanne millä tahansa elämänalueella paranee, paranee todennäköisesti myös kyky tehdä hyvää työtä. Työntekijälle voi olla kannattelevaa, että häntä ei jätetä selviämään vaikeuksiensa kanssa yksin. Vaikka työpaikalla olisi tahtoa auttaa työntekijää haastavassa tilanteessa, työpaikalla ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa tai käytännön osaamista tähän.

Työnohjauksellinen palautumisvalmennus sopii kaikille työssäkäyville. Se voi ylläpitää työkykyä, ennaltaehkäistä uupumista ja olla tukena työelämän kuohuissa. Työnohjauksellisen palautumisvalmennuksen tavoite ei ole hoitaa, mutta yhdessä pohtiminen voi olla hoitavaa. Tapaamisissa osa ajasta käytetään keskusteluun ja osa ajasta kehon ja mielen rauhoittamiseen.

Miten työntekijän palautumisvalmennuksessa hankittu säätelykykyisyys voisi tukea koko työyhteisön toimintakulttuuria? Yhdenkin yksilön säätelykykyisyys voi vaikuttaa positiivisesti työyhteisön vuorovaikutukseen. Pitkään jatkunut stressaava tilanne voi saada aikaan mm. vetäytymistä, konfliktiherkkyyttä ja taipumusta vastakkainasettelulle. Tämä on ymmärrettävää, sillä jos on elänyt pitkään negatiivisen paineen alla, näkee helposti neutraalit ja positiivisetkin asiat uhkaavina. Omat negatiiviset tulkinnat käynnistävät stressireaktion. Aivojen mantelitumakkeen tehtävänä on tarkkailla vaaroja, ja yliärsytetty mantelitumake aistii vaaroja sielläkin, missä niitä ei ole. Jatkuva valmiustila estää rentoutumisen ja parasympaattisen hermoston aktivoitumisen. Tätä taustaa vasten tuntuu loogiselta, että yksin konfliktiherkkä työntekijä vähemmän voi kääntää työpaikan vuorovaikutusta positiivisempaan suuntaan.

Työnohjauksellisen palautumisvalmennuksen hinnasto:

kolmen kerran kokonaisuus 390 €

viiden kerran kokonaisuus 590 €

Valmennuskerran kesto on 90 minuuttia. Valmennukset voidaan toteuttaa joko työtilallani Kurikassa tai etänä. Työnohjauksellisen palautumisvalmennuksen hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.