BLOOMIA
Maria Marttila

Maria Marttila

KM, erityisluokanopettaja
psykologian aineenopettaja, Positive Psychology Practitioner
voimavarakeskeinen työnohjaaja
Hengähdyshetkiä®-palautumisvalmentaja 
ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 
pitkä esimieskokemus rehtorin tehtävistä
tärkein titteli: äitee

Yrittäjyys on minulle tuttua verenperintönä, ja suvun puutarhurien perinteitä seuraten koen nyt itsekin päätyneeni yrittäjäksi kukoistusalalle. Do who you are -kysymyksen ratkaiseminen on tutkitusti olennaista hyvinvoinnin kannalta. Yritykseni missiona onkin auttaa ihmisiä luomaan itselleen merkityksellistä, oman näköistä elämää ja työelämää, ja sitä kautta kukoistamaan.

Matkani yrittäjyyteen vauhditti pohdinta siitä, miten pystyn sisäilmasta sairastumisen ja siitä seuranneen monikemikaaliyliherkkyyden myötä edelleen tekemään merkityksellistä työtä vahvuuksiani hyödyntäen. Pohdin hyvin konkreettisesti ja omakohtaisesti asioita, joiden äärelle johdattelen nyt muitakin. Opettajan työstäni halusin poimia mukaani ihmisyyden ja aidon kohtaamisen elementit sekä jatkuvan oppimisen näkökulman. On etuoikeus, että vielä isonakin saa kasvaa! Esimiehenä toimiessani olen saanut palautetta sekä yksilöt että ryhmän huomioon ottavan, kannustavan ja turvallisen ilmapiirin luomisesta, joka on mahdollistanut keskustelut vaikeistakin asioista. Nämä vahvuuteni ovat nyt työnohjaus- ja koulutusasiakkaideni käytössä, samoin kuin kokemukseni siitä, että takaiskuista on mahdollista päästä eteenpäin ja luoda itse muutosta.

Olennainen osa palvelujani ovat kohtaaminen, läsnäolo ja vuorovaikutus. Vuorovaikutus on aina kahden kauppa, ja ajattelen, että kukaan ei ole absoluuttisen hyvä vuorovaikutuksessa, vaan vuorovaikutus on juuri niin hyvää kuin kulloinkin onnistumme siitä yhdessä rakentamaan. Yrittäjänä minulla on joskus vaikeuksia markkinoida osaamistani, koska “omakehu haisoo.” Siksipä annan työnohjaajakollegoideni kertoa, mitä mieltä he olivat minusta työnohjaajana kahden ja puolen vuoden yhteisen opintotaipaleen lopuksi:

“Maria on tilaa-antava, soveltava, lämmin ja avarakatseinen. Marian läsnäolossa on jotain hoitavaa, tulee tunne, että hän on minua varten. Marian identiteetissä yhdistyvät tietäminen ja heittäytyminen. Marian sanat ja teot kohtaavat, ja hän puhuu rakkauden kieltä. Maria tekee paljon tietoista valmistautumista asiakkaitansa varten, on siinä tosissaan. Siksi asiakkaalle tulee hyvä, otettu ja luottavainen olo.”

Kuinkahan me onnistuisimme kohtaamisessa?